ČESKO-SLOVENSKÁ PATOLOGIE

OFICIÁLNÍ STRÁNKY ČASOPISU ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PATOLOGŮ

Aktuální číslo:
Aktuální číslo
english version

Archiv čísel

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Česko-slovenská patologie

Říjen 2016 - Ročník 52 - Číslo 4
strany: 181-226Obsah čísla

EDITORIAL
INTERVIEW
MONITOR ANEB NEMěLO BY VáM UNIKNOUT, ŽE...
PREFACE
BRCA1 a BRCA 2 - patologův startovní balíček
Škapa P.
strana 193
Abstrakt
POHLED KLINIKA
Problematika mutací BRCA z klinického pohledu
Halaška M.J.
strana 197
PřEHLEDOVé čLáNKY
Onkopatologické aspekty inaktivace genů BRCA1 a BRCA2 v nádorech ovaria, děložní tuby a pánevního peritonea
Škapa P., Dundr P.
strana 199
Abstrakt
Karcinomy prsu u nosiček mutací BRCA1/2
Fabian P., Nenutil R.
strana 206
Abstrakt
Vyšetření mutací genů BRCA1 a BRCA2 v nádorových tkáních – možnosti a limitace
Vošmiková H., Ryška A., Sieglová K., Laco J.
strana 210
Abstrakt
PůVODNí PRáCE
Světlobuněčný sarkom vulvy. Kazuistika
Němejcová K., Dundr P., Krajsová I.
strana 215
PDF (Full text)Open Access
Difúzní obrovskobuněčný tumor šlachových pochev krční páteře s destrukcí obratle C6 – kazuistika
Kinkor Z., Svoboda T., Grossman P., Bludovský D., Heidenreich F., Švec A., Mečiarová I.
strana 218
PDF (Full text)Open Access
Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia
Bartoš V., Kullová M.
strana 222
PDF (Full text)Open Access

 

Obálka časopisu (www.CSpatologie.cz)

Soudní lékařství

Říjen 2016 - Ročník 61 - Číslo 4
strany: 41-50Obsah čísla

Dvě pitvy, ve kterých předchozí operace usnadnila ztotožnění posmrtně dekomponovaných těl
Kasuda S., Kudo R., Yuui K., Imai H., Nakata M., Hatake K.
strana 42
PDF (Full text)Open Access
Vyšetrovanie alveolárneho vzduchu post mortem v súdnolekárskej praxi
Bauer M., Bauerová J., Šikuta J., Šidlo J.
strana 44
PDF (Full text)Open Access

Zpět do archivu (na přehled čísel)

ČLS JEP
 Všechna práva vyhrazena, copyright © Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

  Časopis vydává Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
  Internet servis zajišťuje MUDr. Marek Uhrin, Vstup do intranetu